Zajištění převodu nemovitostí

V rámci tohoto produktu jsou poskytovány právní služby směřující k dokončení převodu konkrétní nemovité věci. Právní služba zahrnuje nastudování podstatných okolností případu, vypracování smluvní dokumentace včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí, jednání se stranami ohledně připomínek ke smluvní dokumentaci a jejich zapracování, zajištění podpisu smluvní dokumentace (včetně úředního ověření podpisů) a po splnění podmínek v kupní (případně darovací) smlouvě, podání příslušných návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, není-li mezi stranami dohodnuto, že toto provede některá ze smluvních stran. Právní služba u tohoto produktu může na vyžádání klienta zahrnovat i zajištění advokátní úschovy kupní ceny, která však bude klientovi účtována samostatně.

CENA

3 630 Kč
(vč. DPH)

OBJEDNAT

V tuto chvíli nebyly nalezeny žádné vzory.