Objednávka

Zajištění převodu nemovitostí

1) SHRNUTÍ OBJEDNÁVKY

Zajištění převodu nemovitostí 3 630 Kč (vč. DPH)

Nastudování podstatných okolností případu, vypracování smluvní dokumentace včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí, jednání se stranami ohledně připomínek ke smluvní dokumentaci a jejich zapracování, zajištění podpisu smluvní dokumentace (včetně úředního ověření podpisů) a po splnění podmínek v kupní (případně darovací) smlouvě, podání příslušných návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2) POPIŠTE DETAILNÍ INFORMACE O VAŠÍ VĚCI

3) INFORMACE O VÁS

Po odeslání bude vaše žádost objednávky zkontrolována.
Po schválení vám budou odeslány údaje k platbě.